ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการปนัดดา อภิชาสิริกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การให้บริการของโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
ความรวดเร็วของการให้บริการ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/01/2015
ปรับปรุง 27/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 401872
Page Views 501310
รอบรู้ด้านสุขภาพ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ก้อนแก้ว คลองเขื่อน 033050556
2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
3 โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 038502213
4 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว 038-132073
5 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว 038581752
6 โรงเรียนผาณิตวิทยา บางกรูด บ้านโพธิ์ 0-3813-1841
7 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา บางคา ราชสาส์น 0-3859-1078 , 085-3862512
8 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น แปลงยาว 038-589123