ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 65 ถึง 16 พ.ค. 65 รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
21 ก.ย. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 โครงการพัฒนาพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เครื่องแบบนักเรียน
01 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 เปิดรับสมัครนักเรียน วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 ประกาศผล 10 มิถุยายน 2563 รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0801718259
02 ม.ค. 62 ถึง 05 มี.ค. 62 สอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562)
ม.3 สอบ 2-3 ก.พ. 2562
ม.6 สอบ 2-3 มี.ค. 2562
02 ธ.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558
2-4 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ 
18 มิ.ย. 58 ถึง 31 ต.ค. 58 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
18 พ.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
08 เม.ย. 58 ถึง 09 เม.ย. 58 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม  
11 ก.พ. 58 ทัศนศึกษาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามมหาวิหาร
จังหวัดชลบุรี

จากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนจึงขอเลื่อนกำหนดการรายงานตัวนักเรียน รายละเอียดการรายงานตัวโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลังตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ และนักเรียนสามารถสมัครช่องทางออนไลน์และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                    **นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในทุกช่องทางโรงเรียนรับไว้หมดทุกคนและจะแจ้งกำหนดการต่อไป                                 ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0801718259