ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ม.ค. 62 ถึง 05 มี.ค. 62 สอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562)
ม.3 สอบ 2-3 ก.พ. 2562
ม.6 สอบ 2-3 มี.ค. 2562
02 ธ.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558
2-4 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ 
18 มิ.ย. 58 ถึง 31 ต.ค. 58 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
18 พ.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
08 เม.ย. 58 ถึง 09 เม.ย. 58 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม  
11 ก.พ. 58 ทัศนศึกษาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามมหาวิหาร
จังหวัดชลบุรี