ติดต่อเรา
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
38 หมู่ 4   ตำบลก้อนแก้ว  อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 033050556 เบอร์โทรสาร 033050556
Email : kw.konkaew@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน