คณะผู้บริหาร

นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา