คณะผู้บริหาร

นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 033-050556
อีเมล์ : saingamp@hotmail.com