สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปเปลวไฟบนดอกบัว บนยอดดอกบัวมีอุณาโลม
รูปดอกบัว หมายถึง ปัญญา
เปลวไฟ หมายถึง ความรุ่งโรจน์
อุณาโลม หมายถึง   โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9


สีประจำโรงเรียน เหลือง- เขียว
สีเหลือง  หมายถึง ความสว่างสดใส
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามและความเจริญรุ่งเรือง

อักษรย่อ  : ก.พ.