ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อ่าน 312) 14 ก.ย. 63
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูไทย4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning (อ่าน 284) 31 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน (อ่าน 304) 12 ส.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 296) 05 ก.ค. 63
รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ (อ่าน 304) 02 ก.ค. 63
มาตรการในการป้องกัน COVID-19 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม (อ่าน 279) 01 ก.ค. 63
การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (อ่าน 329) 29 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 312) 28 มิ.ย. 63
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 292) 27 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 293) 10 เม.ย. 63