ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูไทย4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
มาตรการในการป้องกัน COVID-19 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563